ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม
17/11/58

ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง  

          การถนอมอาหารนั้น เป็นการช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารไว้บริโภคได้เป็นเวลานาน โดยที่อาหารนั้นไม่สูญเสียคุณภาพ รวมทั้งยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาหาร และทำให้มีอาหารบริโภคนอกฤดูกาล หนึ่งในวิธีการถนอมอาหาร คือ การทำแห้ง (Dehydration) เพื่อให้ได้ ‘อาหารแห้ง’ ซึ่งเป็น อาหารที่ผ่านกระบวนการอบแห้งหรือการตากแห้ง เพื่อลดปริมาณน้ำในอาหาร เพราะการลดปริมาณน้ำเป็นการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ และชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเสื่อมเสียอาหาร และจุลินทรีย์ก่อโรค ทั้งรา ยีสต์ และแบคทีเรีย เช่น ผัก ผลไม้แห้ง เห็ดหอมแห้ง กุ้งแห้ง ถั่วลิสง หอม กระเทียม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ซื้อมาปรุงเป็นอาหาร

 
อาหารแห้งที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ได้แก่
 • เครื่องดื่มผงสำเร็จรูป เช่น ชา กาแฟ นมผง กาแฟผง เครื่องดื่มจากธัญพืช น้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม
 • เครื่องเทศ (spice) 
 • แป้ง (flour) สตาร์ซ (starch)
 • วัตถุเจือปนอาหาร (food additive)
 • น้ำตาล
 • ผักแห้ง
 • ผลไม้แห้ง
 • อาหารแห้งจาก เนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ 
 • ลูกกวาด (confection)
 • เมล็ดธัญพืช (cereal grain)
 • ถั่วเมล็ดแห้ง (legume)
 • อาหารสัตว์

การเก็บรักษาอาหารแห้ง
1. เก็บในที่แห้ง ไม่อับชื้น มีอากาศถ่ายเท และเก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิท
2. ควรเก็บไว้ในตู้เย็นเสมอ หากเป็นอาหารแห้งที่สามารถแช่เย็นได้

วิธีรับประทานอาหารแห้งอย่างปลอดภัย
1. ล้างน้ำหลายๆ ครั้ง โดยการแช่น้ำนานๆ หรือลวกน้ำร้อน ก่อนนำมาปรุงอาหาร เพื่อลดปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารแห้ง
2. ไม่นำน้ำที่แช่อาหารแห้ง อย่างเช่น น้ำแช่เห็ดหอม มาปรุงอาหาร
3. ไม่ควรรับประทานอาหารแห้งซ้ำๆ กัน เพื่อให้ร่างกายมีเวลาในการกำจัดสารปนเปื้อนตกค้างจากอาหารแห้งประเภทนั้นออกจากร่างกายบ้าง
4. หากสังเกตเห็นว่าอาหารแห้งมีกลิ่น สี เปลี่ยนแปลง ถึงแม้จะมองไม่เห็นว่ามีเชื้อราก็ตาม ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยไม่ควรนำมาปรุงอาหาร แต่ควรนำไปทิ้ง เพราะความร้อนจากการประกอบอาหารไม่สามารถทำลายเชื้อราได้

วิธีเลือกซื้ออาหารแห้ง เลือกซื้ออาหารที่เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด ซองบรรจุไม่มีรูรั่ว และอ่านฉลากให้ครบถ้วน ถึงชนิด ส่วนประกอบ วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดคุณภาพ เลือกซื้ออาหารแห้งที่สะอาดไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน เปลือกแห้งสนิท เมล็ดสมบูรณ์ เนื้อแน่น ไม่ลีบ ไม่ฝ่อ ไม่แตกหัก รวมทั้งไม่ซื้ออาหารแห้งในปริมาณมาก เพราะหากใช้ไม่หมดอาจเกิดเชื้อราได้ และที่สำคัญต้องเลือกซื้ออาหารแห้งที่มีสีใกล้เคียงกับสีธรรมชาติของอาหารชนิดนั้น สีไม่เข้ม ผิดปกติหรือเป็นสีดำ เพราะอาจมีเชื้อราบางชนิดสร้างสารพิษที่ทนความร้อนได้ สารพิษจากรา คือ "อะฟลาท็อกซิน" พบบ่อยในถั่วลิสงที่ไม่แห้งสนิท พริกแห้ง ธัญพืชต่างๆ หากสะสมในร่างกายอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งที่ตับ
 
 
 
พิมพ์หน้านี้